pin
At lede opad er en langsigtet ledelsesdisciplin
August 6, 2015
What´s in it for you – når du leder opad.
December 11, 2015

At lede opad eller at blande sig

At lede opad eller at blande sig

Under et foredrag om at lede opad, i forrige uge, blev jeg spurgt, om man som mellemleder ikke skal passe på med hvor meget man leder opad?

Spørgeren var bekymret over om man som mellemleder kunne komme til at ende med at få alt for travlt, hvis man leder opad. Ud fra devisen at jo mere man 'blander sig' jo mere bliver man involveret.   

Lad mig starte med udrydde den første misforståelse. Det at lede opad, handler ikke om at 'blande sig'. I hvert fald ikke hvis man mener at det at blande sig, er negativt. At lede opad handler om at gøre sin indflydelse gældende, og påvirke chefen i en hensigtsmæssig retning. Så chefen på den måde bliver klædt på til at kende organisationen bedre, og dermed træffe bedre beslutninger. Når man er ansat som mellemleder, så er det ikke problematisk at 'blande sig' ved at at have, og udtrykke en holdning til sit eget ansvarsområde. Tvært i mod! Hvis man undlader at blande sig, er det faktisk et svigt af sit ansvar!

Nuvel, det kan være at spørgeren og jeg lægger forskellige tolkninger i det at 'blande sig'. Så lad os forholde os til det han i virkeligheden bekymrer sig om. Det at blive "for" involveret. For det er en god pointe!

Virkelig god, faktisk!

Og lad min understrege med det samme, at når du som mellemleder skal lede opad, skal det naturligvis primært være inden for dit eget område. Det er ikke sådan at du skal til at have en holdning til alt muligt i hele organisationen. Hvis du begynder at skyde med spredhagl, og have en mening - som absolut skal deles med chefen - om alt, bliver det trættende, og du kommer til at virke useriøs.

Fokus er et nøgleord. Ellers kan spørgerens bekymring meget nemt blive til virkelighed.

Hvis du derimod fokuserer på at 'blande dig' i ting der er vedrører dit område, så er det et tegn på engagement. Og engagement kan vi godt lide. Men der er absolut en åbenlys risiko for at blive "for" involveret. Og den risiko stiger i takt med graden af engagement. Så jeg forstår godt bekymringen fra spørgeren! For de færreste mellemledere jeg møder, har ekstra tid på hænderne. 

Derfor er det helt forståeligt hvis du har lyst til at gemme dig. Og ikke blande dig i alt for meget. For det betyder oftest ekstra arbejde. Problemet er bare, at du er ansat til at blande dig, og til at komme med input. Hvis du er så hårdt spændt for, at du ikke har overskud til at tage det ekstra arbejde der følger med når du leder opad, så er din fordeling mellem driftsopgaver og ledelsesopgaver med ret stor sikkerhed, fuldstændig skæv. 

Så er det der du skal skrue, i stedet for at undlade at blande dig. For det sidste er at svigte din ledelsesopgave, dine medarbejdere, og ikke mindst din chef. 

Så bland dig! 

På den rigtige måde...

Hvis man undlader at blande sig, er det faktisk et svigt af sit ansvar!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *